Home
ORGANISATIE
Management trainingen
Telefoon trainingen
Zelfmanagement trainingen
Commerciële trainingen
Financieel management
Werkwijze
Informatie
 ORGANISATIE

 Visie
"Als je je zoon een vis geeft, geef je hem voor een dag te eten.
Als je hem leert vissen, geef je hem zijn hele leven te eten."

Bovenstaande zegswijze weerspiegelt de visie van Boone & Partners op trainen en coachen bijzonder doeltreffend. Leerprocessen voor mensen in organisaties sorteren namelijk een maximaal effect als deelnemers oefenen met cases uit hun eigen praktijk. Volgens het principe van 'ervarend leren' wordt inhoudelijke kennis direct gekoppeld aan het optimaliseren van vaardigheden. Op deze manier beklijft gedragsverandering op een dieper niveau dan wanneer voorgeschreven kunstjes worden aangeleerd