Home
ORGANISATIE
Management trainingen
Telefoon trainingen
Zelfmanagement trainingen
Commerciële trainingen
Financieel management
Werkwijze
Informatie
 ORGANISATIE

 Aanpak
"Succes is a journey, not a destination."

Elk trainingstraject krijgt vorm op basis van vast beschreven procedures en processchema's. Deze werkwijze waarborgt enerzijds het maatwerkkarakter en anderzijds de kwaliteit.
Praktijkgerichtheid staat tijdens iedere training centraal. Voorafgaand aan de training bezoekt de trainer de werkvloer. Op deze manier kan de trainer bedrijfsspecifieke cases ontwikkelen die voor de deelnemers herkenbaar zijn. Tijdens de training zal er veel geoefend worden; zo beklijft het geleerde beter. Het rendement van een training laat zich na afloop optimaal vertalen door het opstellen van een Persoonlijk Actie Programma.