Home
Organisatie
Management trainingen
Telefoon trainingen
Zelfmanagement trainingen
Commerciële trainingen
FINANCIEEL MANAGEMENT
Werkwijze
Informatie
 FINANCIEEL MANAGEMENT

 Balanslezen

RESULTAAT
U bent in staat om een balans en een winst- en verliesrekening te lezen en te begrijpen. U kunt de onderlinge samenhang van balansposten en posten van de winst- en verliesrekening doorgronden en u heeft op die manier inzicht in de financiŽle positie van een onderneming. Verder bent u ook op de hoogte van het kasstroomoverzicht.

VOOR WIE?
U hebt in uw werk te maken met de jaarcijfers van ondernemingen en moet de jaarcijfers van een onderneming kunnen lezen en begrijpen. U hebt al enige kennis op het gebied van de elementaire bedrijfsadministratie. Deze training is een goede voorbereiding voor de training Jaarverslaggeving.

PROGRAMMA ONDERDELEN
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • vaste activa,

 • - immateriŽle vaste activa
  - materiŽle vaste activa
  - financiŽle vaste activa
 • vlottende activa,

 • - voorraden
  - debiteuren
  - liquide middelen
 • voorraadwaardering ,
 • eigen vermogen,
 • vreemd vermogen,
 • voorzieningen,
 • indeling van de winst- en verliesrekening,
 • kasstroomoverzicht.
DUUR 2 dagen.
Voor deze training is een eenvoudige rekenmachine nodig.