Home
Organisatie
Management trainingen
Telefoon trainingen
Zelfmanagement trainingen
Commerciële trainingen
FINANCIEEL MANAGEMENT
Werkwijze
Informatie
 FINANCIEEL MANAGEMENT

 Jaarverslaggeving

RESULTAAT
U kunt de onderlinge samenhang van balansposten en posten van de winst- en verliesrekening doorgronden en u heeft op die manier inzicht in de financiŽle positie van een onderneming en een groep van ondernemingen. U kunt de waarderingsgrondslagen van de jaarrekening doorzien en wat daarvan de invloed is op de balans en de winst- en verliesrekening. De belangrijkste financiŽle ratio's uit de jaarrekening kunt u begrijpen en berekenen. U hebt inzicht in de regelgeving die (internationaal) van toepassing is bij het opstellen van de jaarrekening.

VOOR WIE?
U hebt in uw werk te maken met complexe jaarcijfers van (groepen van)ondernemingen en u moet deze jaarcijfers kunnen lezen, begrijpen en toelichten. U hebt ook te maken met het beoordelen van ondernemingen op basis van ratio analyse. Deze training is een vervolg op de training Balanslezen.

PROGRAMMA ONDERDELEN
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • waarderingsproblemen,
 • bijzondere posten in de jaarrekening,

 • - leasing
  - onderhanden werk
  - voorzieningen
  - bijzondere baten en lasten
 • vreemde valuta,
 • belastingen in de jaarrekening,
 • geconsolideerde jaarrekening,
 • nationale en internationale regelgeving,
 • winstmanipulatie,
 • kasstroomoverzicht,
 • ratioanalyse.
DUUR 2 dagen.
Voor deze training is een eenvoudige rekenmachine nodig.