Home
Organisatie
Management trainingen
Telefoon trainingen
Zelfmanagement trainingen
Commerciële trainingen
FINANCIEEL MANAGEMENT
Werkwijze
Informatie
 FINANCIEEL MANAGEMENT

 Budgettering

RESULTAAT
U kent na de training de betekenis van het budget als essentieel instrument voor de planning en de beheersing van de bedrijfsactiviteiten. U bent in staat om budgetten te lezen en te begrijpen en u kent de verschillende vormen van budgettering. Verder kunt u de verschillen tussen budget enerzijds en werkelijkheid anderzijds toelichten, analyseren en aan anderen uitleggen. U kunt uw bijdrage leveren in het kader van het budgetproces binnen uw onderneming.

VOOR WIE?
Voor iedereen die in het werk te maken heeft met budgettering, hetzij bij de uitvoering, hetzij bij de opstelling. U bent verantwoordelijk voor het samenstellen of beheren van project-, bedrijfs- of afdelingsbudgetten. U wilt in staat zijn om bij afwijkingen van het budget bij te sturen en invloed uit kunnen oefenen op de hoogte van budgetten.
U hebt al enige kennis heeft op het gebied van kosten- en kostprijscalculaties.

PROGRAMMA ONDERDELEN
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • verantwoordelijkheidscentra in ondernemingen,
  • functies van de budgettering,
  • masterbudget,
  • financiŽle budgetten en operationele budgetten,
  • budgetteringsproces,
  • verschillen(analyse) tussen budget en werkelijkheid,
  • centralisatie en decentralisatie,
  • gedragsaspecten: verantwoordelijkheden.
DUUR 2 dagen.
Voor deze training is een eenvoudige rekenmachine nodig.