Home
Organisatie
Management trainingen
Telefoon trainingen
Zelfmanagement trainingen
Commerciële trainingen
Financieel management
WERKWIJZE
Informatie
 WERKWIJZE

 Het voortraject

STAP 1 DOELSTELLEND GESPREK
In een eerste gesprek wordt er een uitgebreide analyse gemaakt waarin de situatie van de organisatie wordt besproken. Als de wensen en aandachtsgebieden van de opdrachtgever in kaart zijn gebracht, worden vervolgens concrete trainingsdoelen geformuleerd.

STAP 2 WERKPLEK ANALYSE
Om een training zo naadloos mogelijk te laten aansluiten op de praktijk, bezoekt de trainer voorafgaand aan de training de werkplek van de medewerkers. Tijdens dit bezoek wordt het vaardigheids- en kennisniveau van de medewerkers geanalyseerd (bijvoorbeeld door middel van het bijwonen van verkoop- of telefoongesprekken). Ook zijn er intakegesprekken met zowel deelnemers als leidinggevenden.

STAP 3 BETREKKEN VAN DEELNEMERS
Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de training een schriftelijke uitnodiging en een vragenlijst waarop zij hun specifieke leerwensen en verwachtingen kunnen aangeven. De trainer kan daardoor, bij de samenstelling van de training, nog rekening houden met hun individuele wensen. Bovendien zorgt deze werkwijze voor een hogere betrokkenheid en acceptatie van de medewerkers, al voordat de training begint!
(Het betrekken van de deelnemers, voorafgaand aan de training, is tevens een goed instrument om te toetsen of de verwachtingen van de deelnemers overeenkomen met de wensen van de opdrachtgever. Indien nodig, kan de oorspronkelijke doelstelling nog worden bijgesteld).

STAP 4 ONTWIKKELING VAN DE TRAINING
Aan de hand van de geformuleerde trainingsdoelen kan nu de training worden ontwikkeld. Het definitieve trainingsprogramma wordt samengesteld, samen met bijbehorende materialen zoals: praktijkopdrachten, rollenspellen, syllabusmateriaal en films.