Home
Organisatie
Management trainingen
Telefoon trainingen
Zelfmanagement trainingen
Commerciële trainingen
Financieel management
WERKWIJZE
Informatie
 WERKWIJZE

 Introductie
"Ik hoor en vergeet. Ik zie en herinner. Ik doe en begrijp."
Confucius

Boone & Partners stimuleert een blijvend effect van haar trainingen.

In het voortraject wordt samen met u bekeken op welke wijze het gewenste kennis- en/of vaardigheidsniveau kan worden bereikt. De wensen van u en uw medewerkers zijn het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van de training.

De uitvoeringsfase kenmerkt zich door een aanpak, waarbij de nadruk ligt op het 'ervarend leren' aan de hand van praktijkcases.

In de nazorgfase wordt bekeken op welke wijze het rendement van de training zich optimaal laat vertalen naar de praktijk.

WERKWIJZE BIJ MAATWERKTRAININGEN
Voortraject
1. Doelstellend gesprek
2. Werkplek-analyse
3. Betrekken van deelnemers
4. Ontwikkeling


Uitvoeringsfase
5. Uitvoering:
- praktijkgericht
- optimale groepsgrootte
- Persoonlijk ActieProgramma
- naslagwerk


Nazorgfase
6. Transferbevordering
7. Eind-evaluatie